generatorankiet.eu

Lista dostępnych ankiet w serwisie:
Skontaktuj się z Sekcja ds. e-learningu ( elearning@wse.krakow.pl ) w celu uzyskania pomocy


The Online Survey Tool - Free & Open Source