Ankiety w systemie Moodle /LICEUM/


Drodzy Uczniowie!

Oddajemy Wam do wypełnienia ankietę w systemie Moodle, dotyczącą Waszych doświadczeń, opinii i odczuć związanych z uczeniem się.
Zależy nam, byście wypełniając ankietę czytali uważnie pytania i wskazówki dotyczące udzielania odpowiedzi.
W ankiecie nie ma dobrych, ani złych odpowiedzi, ponieważ nie sprawdza ona wiedzy, ale jest sposobem na zebranie Waszych opinii. Starajcie się nie pominąć żadnego pytania – głos każdego i każdej z Was jest bardzo ważny, byśmy mogli dowiedzieć się, co uczniowie liceum sądzą na temat uczenia się.
JAK WYPEŁNIĆ ANKIETĘ?
        -Ankietę wypełniajcie samodzielnie, nie kontaktując się z kolegami i koleżankami.
        -Wypełnienie ankiety nie powinno więcej zająć niż 30 minut.
        -W razie trudności w zrozumieniu pytania lub w razie wątpliwości, w jaki sposób należy udzielić
          odpowiedzi na któreś z pytań, nie pytajcie na głos, lecz poproście nauczyciela, by podszedł
          i pomógł Wam.
        -O ile w treści pytania nie zostało wskazane inaczej, odpowiedzi należy udzielać
          klikając odpowiedni symbol przy odpowiedzi
.

        -Uwaga! Niektóre pytania mają jedną, a niektóre więcej odpowiedzi.


Powodzenia!
Ankieta składa się z 18 pytań