Trygonometria


W Twojej szkole realizowany jest obecnie projekt M@T.e-MANIAK, którego celem jest sprawienie by praca szkoły była bardziej skuteczna, a zajęcia przyjazne dla ucznia.

Twoje odpowiedzi na poniższe pytania będziemy traktować jako poufne. Pomogą nam one sformułować propozycje udoskonalenia pracy polskich szkół.

W związku z tym prosimy Cię o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

Dziękujemy za udział w badaniu!


Ankieta składa się z 5 pytań